WOLNOŚĆ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt - "POLSKO-LITEWSKIE OBLICZA WOLNOŚCI"
    

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu realizuje we współpracy z Kauno vaikų socializacijos centras  i Vilniaus vaikų socializacijos cen-tras w Litwie już 3 projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy. Jego głównym  ich  celem jest  integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych z Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji  i obyczajów, promowanie idei Unii Europejskiej oraz współpracy polsko –litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. W 2012 w ramach programu  „Dialog od kuchni” roku skupiliśmy się na  poznaniu charakterystycznych dla Polski i Litwy potraw oraz, z okazji Euro 2012,  rozgrywkach piłki nożnej.  W 2013 roku   roku pozyskaliśmy dofinansowanie na kolejny program pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”.  W  trakcie projektu były zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzie-ła, których mottem przewodnim  były   ekologia i „śmieci”. Artrecykling, czyli po prostu nadawanie nowego, użytkowego wymiaru starym, zniszczonym rzeczom zdobywa coraz większe uznanie w Polsce.  
W 2014 roku realizujemy projekt „Polsko-litewskie oblicza wolności”. Uczestniczy w nim 12 wychowanek z Litwy i 8 wychowanek z goniądzkiego Centrum. Goście z Litwy przebywają w Goniądzu 7 dni 19-25 maja. Jak pokazał pierwszy dzień spotkania młodzież  bawi się wspaniale  i -  co ważne - nie odczuwa  bariery językowej w komunikacji.


Katarzyna Zielińska -koordynator projektu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego